Vindmølleejere hørte om ambitiøse planer for grøn omstilling på Hirtshals Havn


Nordjyske vindmølleejere fik en grundig orientering om Hirtshals Havns planer om at blive et knudepunkt for fremtidens grønne brændstoffer, da Green Power Denmark holdt regionsmøde i Hirtshals tirsdag eftermiddag.

Hirtshals Havn arbejder målrettet på at komme til at spille en central rolle i den grønne omstilling og blive et samlingssted for produktion og forbrug af grøn energi, og tirsdag eftermiddag blev nordjyske vindmølleejere orienteret nærmere om planerne.

Anledningen var Green Power Denmarks regionsmøde på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, hvor havnedirektør Per Holm Nørgaard bød velkommen til deltagerne. Han var godt tilfreds med organisationens beslutning om at placere regionsmødet i Hirtshals:

- Vi vil naturligvis gerne fortælle om vores udvidelsesplaner og bestræbelser på at gøre Hirtshals Havn til en aktiv medspiller i den grønne omstilling. I den forbindelse spiller vindenergi en stor rolle. Vi er overbeviste om, at vi i de kommende år vil tiltrække investeringer og virksomheder, der arbejder med grønne energiløsninger. Derfor var det interessant at mødes med vindmølleejere, siger Per Holm Nørgaard.

Per Holm Nørgaard bød velkommen til deltagerne
Per Holm Nørgaard bød velkommen til deltagerne.

Steen Hintze, direktør i Hirtshals Havns udviklingsselskab Greenport North, orienterede deltagerne om planerne vedr. grønne energiløsninger, sektorkobling og cirkulær økonomi. Her fortalte han blandt andet om arbejdet med initiativer, der skal gøre det muligt at tilbyde grøn energi til en konkurrencedygtig pris på Hirtshals Havn samt planerne om at gøre havnen til knudepunkt for fremtidens grønne brændstoffer.


Vindmølleejerne fik derefter en rundtur i bus på Hirtshals Havn, hvor de blandt andet kom forbi de fire vindmøller, der allerede står på havnen. De eksisterende vindmøller skal i forbindelse med udvidelsen af havnen have selskab af flere vindmøller, som er helt afgørende for at kunne føre havnens ambitiøse planer ud i livet.

Deltagerne så ud over de mange kvadratmeter hav, som lægges til havnearealet i forbindelse med udvidelsen, der forventes at stå færdig i 2027. Rundturen gik også forbi lokale virksomheder, som arbejder med cirkulær økonomi og udnyttelse af restenergi og -råstoffer. 

Arbejder for bedre rammevilkår
Deltagerne på mødet var vindmølleejere, der enten ejer deres egen mølle, er med i et vindmøllelaug eller er projektudviklere, som står bag et større antal møller. Vindmølleejerne har naturligvis en interesse i, at vilkårene for produktion af vind- og solenergi bliver endnu bedre, end de er i dag, og her spiller Green Power Denmark som erhvervsorganisation og talerør for den danske energisektor en stor rolle.

Deltagerne bestod af vindmølleejere
Deltagerne bestod af vindmølleejere.

- Green Power Denmark repræsenterer hele den grønne værdikæde. Vi arbejder hårdt for at forbedre rammevilkårene for opstilling af vind og sol i Danmark. Det er der et stort behov for, hvis vi ikke skal halte bagud i konkurrencen med andre lande, når det gælder den grønne omstilling, siger Jan Hylleberg, viceadm. direktør i Green Power Denmark.

Regionsmødet gav vindmølleejerne mulighed for at netværke med hinanden og høre oplæg fra Green Power Denmarks medarbejdere og samarbejdspartnere. Blandt emnerne var udviklingen på elmarkedet og nye tariffers betydning, elpriserne og den aktuelle politiske situation - herunder behovet for at sætte handling bag ordene, når det kommer til den grønne omstilling.