Passagererne er tilbage på Hirtshals Havn


Efter to år med coronarestriktioner er personbil- og passagertrafikken på Hirtshals Havn for alvor vendt tilbage. Antallet af personbiler i 2022 var sågar højere end i 2019, hvor trafikken heller ikke var påvirket af pandemien, mens juli 2022 var den bedste måned nogensinde målt på både personbiler og antallet af passagerer.

780.000 personbiler og flere end 2,3 millioner passagerer. Det er status for personbil- og passagertrafikken igennem Hirtshals Havn i 2022, som dermed er tilbage på normalen fra før corona.

I 2020 og 2021 blev trafikken for personbiler og passagerer kraftigt påvirket af coronarestriktioner og -nedlukninger, men i 2022 vendte personbil- og passagertrafikken for alvor tilbage til Hirtshals Havn. Juli 2022 satte tilmed månedsrekord med over 190.000 personbiler og knap 630.000 passagerer, hvilket er det højeste antal nogensinde for Hirtshals Havn.

På grund af coronarestriktionerne var der i 2020 og 2021 ekstra meget plads til godstransport på færgerne, fordi antallet af personbiler faldt markant. Det medførte et ekstraordinært højt aktivitetsniveau på netop godstransporten i disse år. Denne ekstra kapacitet ombord var ikke til rådighed i 2022, hvilket har kunnet mærkes med et mindre fald på 3,8 procent i godstransporten fra 2021 til 2022.

Losning af Superspeed 2
Losning af Superspeed 2

- Når vi sammenligner godsmængden i 2022 med 2019 før corona, har vi dog oplevet en stigning på hele 8,2 procent, som er et meget tilfredsstillende resultat, siger Per Holm Nørgaard, CEO ved Hirtshals Havn.

Antallet af lastbiler er faldet en smule i 2022, hvor i alt 144.000 lastbiler passerede igennem Hirtshals Havn mod 152.000 i 2021. I forhold til 2019 er der dog tale om en stigning på 2,1 procent. 

- Det er meget positivt, at vi nu for alvor er tilbage på niveauet fra før corona, og for både gods, lastbiler og personbiler ligger vi faktisk over niveauet i 2019. Det understreger Hirtshals Havns vigtige position og placering for transport af både gods og passagerer i hele Skandinavien og Nordatlanten, siger Per Holm Nørgaard og fortsætter:

- Denne fremgang tydeliggør samtidig behovet for den forestående havneudvidelse, som blandt andet skal gøre det muligt at anløbe Hirtshals Havn med større skibe, end det er muligt i dag, samt ikke mindst øge den maritime sikkerhed ved anløb i hårdt vejr.


Artemis i gang med at losse makreller

Værdien af fiskelandinger er ligeledes steget i 2022. Der er således landet fisk i Hirtshals for en værdi på 417 millioner kroner i 2022, hvilket er en stigning på ikke mindre end 23,9 procent i forhold til 2021. Stigningen er sket som følge af både højere priser på fiskene og større mængder.

- Som en af Danmarks førende fiskerihavne er det meget glædeligt, at vi oplever en fortsat fremgang i fiskelandinger. Det har stor betydning for de mange virksomheder, der beskæftiger sig med forædling og forarbejdning af fisk på Hirtshals Havn, og som er med til at sikre lokale arbejdspladser, siger Per Holm Nørgaard.

Fakta - gods m.v. på Hirtshals Havn 2022:
Godsmængde: 1,95 millioner tons
Lastbiler: 144.000
Personbiler: 780.000
Passagerer: 2.369.000
Landede fisk (værdi): 417 millioner kroner