Iceland Ocean Cluster får søsterorganisation i Hirtshals


Iceland Ocean Cluster er glad for at kunne annoncere starten på et nyt initiativ med at etablere Danish Ocean Cluster i Danmark i samarbejde med Hirtshals Havn og Nordsøen Forskerpark. Hovedformålet med dette nye klyngeinitiativ er at markedsføre og støtte udvikling blandt akvakultur- og fiskerirelaterede virksomheder og at samarbejde om at fremme Iceland Ocean Cluster modellen i Danmark.

- Vi går nu i gang med at opbygge Danish Ocean Cluster. Vi forventer, at klyngen vil have en positiv indvirkning på alle virksomheder og industrier i Danmark som arbejder med levering af udstyr og teknologier til fiskeri og akvakultur. Derudover er der i øjeblikket nye industrier på vej til Danmark, som gør det nødvendigt for os at tænke nyt i forhold til udnyttelse af ressourcer og omdannelse af restprodukter til råvarer, siger Linn Indrestrand, Head of Maritime Service & Fishery, ved Hirtshals Havn.

En færge i indsejling til Hirtshals Havn.
En færge i indsejling til Hirtshals Havn

- Dette er et vigtig skridt henimod samarbejdet i Arktis og åbner døre til at ekspandere Ocean Cluster netværket for bedre at adressere fælles mål om at fremme bæredygtigt og fremtidssikret fiskeri.
Det nye samarbejde er et vigtigt skridt for Danmark og danske virksomheder i at højne deres internationale perspektiv inden for cirkulær blå økonomi. Det er vigtigt at understrege, at selvom klyngen Danish Ocean Cluster vil være placeret i Hirtshals, så er det et nationalt projekt, som favner alle danske virksomheder inden for branchen.

Iceland Ocean Cluster.
Iceland Ocean Cluster

Karl Henrik Laursen, direktør ved Nordsøen Forskerpark, afslutter:
- Når vi kommer ind i det her nordatlantiske klyngenetværk, ser vi ind i at kunne drage nytte af den store erfaring som Iceland Ocean Cluster og andre nordatlantiske klynger er i besiddelse af. Vi ser frem til samarbejdet og til at blive en del af klyngen, hvor vi kan trække på den store ekspertise, som allerede eksisterer her.