Hirtshals Havn ser grønt på fremtiden


Selvom det blot er nogle få uger siden, at Hirtshals Havn kunne melde om en væsentlig reduktion i havnens samlede elforbrug, har Hirtshals Havn allerede taget næste skridt mod en grønnere fremtid. Oven i de allerede realiserede resultater, vil Hirtshals Havn nu drage nytte af overskudsvarmen fra industrien på og omkring havnen.

Ifølge analyser udarbejdet af Hirtshals Havn og Hjørring Kommune er der betydelige potentialer i at udnytte den overskudsvarme, der stammer fra virksomheder på og omkring havnen i Hirtshals, til opvarmning og produktion. De indledende undersøgelser, der kun dækker over nogle af virksomhederne på havneområdet, viser, at overskudsvarmen svarer til cirka halvdelen af det samlede fjernvarmebehov i Hirtshals.

Luftfoto af havnen

Hirtshals Havn har som målsætning, at overskudsvarmen fra virksomhederne på havneområdet skal udnyttes i en energisymbiose. Med andre ord skal virksomheder i Hirtshals og andre byer i Vendsyssel kunne udnytte overskudsvarmen fra andre virksomheder i deres egen produktion. Alternativt kan overskudsvarmen benyttes som fjernvarme til opvarmning af boliger, hvor temperaturen kan være lavere end i produktionsøjemed.

- I dag udgør overskudsvarmen omkring 31,5 GWh om året, og vi har begrundede forventninger om, at mængden af overskudsvarme vil stige markant over den kommende årrække. Dermed vil potentialet i en energisymbiose blive endnu større end det, der er aktuelt i dag, udtaler en ambitiøs bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen.

Østhavnen

Med udnyttelsen af industriens overskudsenergi, kan det samlede energiforbrug reduceres, og samtidig kan udledningen af CO2 ved afbrænding af fossilebrændstoffer eller affald begrænses.

- Mængden af overskudsvarme betyder også, at det vil være ideelt for virksomheder med et betydeligt varmeforbrug at lokalisere sig i Hirtshals. Desuden vil varmepumpeteknologien kunne udnyttes til at udvide viften af muligheder yderligere. Udfoldelsen af mulighederne vil vise sig med tiden, slutter bestyrelsesformand Laden-Andersen.

Tankerne om en energisymbiose på og omkring Hirtshals Havn skal gøres til virkelighed i et tæt samarbejde mellem havnen, en række private virksomheder, Hirtshals Fjernvarme og Hjørring Kommune. Samtidig skal planerne spille sammen med Hjørring Kommunes kommende energiplan.