Hirtshals Havn er godt rustet til fremtiden


Hirtshals Havn var i stand til at opretholde et højt aktivitetsniveau i 2021, selv om coronasituation havde stor betydning for bil- og passagertrafikken. Det viser årsregnskabet for havnen, der omsatte for 76 millioner kroner i 2021, hvilket var en stigning på 6 procent i forhold til året før. Fremgangen skyldtes ikke mindst en fremgang på 7,5 procent på godstransporten, som betød, at der sidste år blev transporteret 2,02 millioner tons gods over kajen i Hirtshals.

Efter ophævelse af restriktionerne er der sket en stigning i antallet af personbiler, og Hirtshals Havn forventer derfor en markant stigning på netop dette område i 2022. I 2021 blev der landet fisk for i alt 326,6 millioner kroner, og dermed er fiskeriet stadig en meget væsentlig del af aktiviteterne på Hirtshals Havn, hvilket blandt andet understreges af millioninvesteringen i et nyt bioraffinaderi på havnen.

- Den samlede godsmængde er den højeste i tre år, og det er naturligvis en udvikling, som vi er tilfredse med. Fremgangen i godsmængden viser, at efterspørgslen på godstrafik gennem Hirtshals er stigende, og det er meget positivt, da det giver et godt afsæt for fremtidige investeringer og de ambitiøse vækstplaner, vi har lagt for havnen, siger Hirtshals Havns administrerende direktør, Per Holm Nørgaard.

Biomega® er i gang med at starte produktionen op
Biomega® er i gang med at starte produktionen op

Hirtshals Havn har lagt en målrettet plan for en omfattende havneudvidelse der skal udvide havnen markant og styrke mulighederne for vækst. Havneudvidelsen består i en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, som vil gøre det muligt for større skibe at anløbe Hirtshals Havn. Derudover bliver laste- og lossemulighederne forbedret med flere kajmeter, det bliver lettere for skibe at manøvrere i havnen, og der bliver etableret større opmarch- og erhvervsarealer.

- Havneudvidelsen giver os nogle helt andre muligheder for nye initiativer og vækst, end vi har i dag.
Investeringerne vil medføre, at vi kan tiltrække flere virksomheder og give nye muligheder for de virksomheder, der allerede er på havnen, fordi det bliver endnu mere attraktivt at anvende Hirtshals Havn. Vi giver rederierne - og hele transportsektoren - nye muligheder, når de i fremtiden skal planlægge logistik- og distributionsløsninger i det nordlige Europa. Vi har lagt en strategi, der medfører, at Hirtshals Havn er godt rustet til fremtiden, siger Per Holm Nørgaard.
Grøn omstilling i fokus
Han tilføjer, at Hirtshals Havn allerede har taget en række initiativer, der skal tiltrække investeringer og virksomheder, der har fokus på grøn omstilling. Derfor er der etableret et nyt selvstændigt udviklingsselskab, Greenport North, som skal udvikle de arealer på havnen, der ikke knytter sig direkte til den almindelige havnedrift.

- Hirtshals Havn skal være med i forreste linje, når vi taler om grøn omstilling. Vi vil skabe et område, hvor vi bidrager til den grønne omstilling ved at have fokus på produktion og forbrug af grøn energi ved at lave sektorkobling mellem blandt andet fjernvarme, grøn strøm og flydende biogas. Derudover vil vi understøtte udviklingen af forskellige fremdriftsformer - blandt andet grønt produceret strøm til fremstilling af eksempel brint og andre grønne brændstoffer, siger Per Holm Nørgaard.

Flere færger i havn på samme tid.
Flere færger i havn på samme tid

Han understreger, at de nye tiltag på Hirtshals Havn giver grobund for stor optimisme på både kort og langt sigt.

- Vi ser lyst på udviklingen i 2022 og forventer stigende aktivitet på den korte bane. Samtidig arbejder vi målrettet med planerne for fremtiden og opgraderingen af Hirtshals Havn, så det er nogle spændende år, vi går i møde, siger Per Holm Nørgaard.