Hirtshals Havn bliver knudepunkt for lagring og udskibning af CO2 fra nordjyske biogasanlæg


Der er et enormt klimapotentiale i den aftale, som syv virksomheder netop har underskrevet om transport og lagring af biogen CO2 i Nordjylland. Partnerne vil i første omgang transportere opfanget CO2 fra lokale biogasanlæg til Hirtshals Havn, hvorfra det udskibes til lagring i tomme oliefelter i Nordsøen. Samarbejdet indebærer desuden undersøgelse af mulighederne for etablering af Europas største CO2-hub på havnen i Hirtshals.

Lagring af CO2 er en væsentlig del af løsningen på klimaudfordringerne, og nu tager INEOS Energy, Wintershall DEA, Hirtshals Havn, Biocarb Solution, Evida, Blue Water Shipping og Greenport North et stort skridt mod realiseringen af et visionært projekt.

Partnerne har i dag indgået en aftale om at undersøge muligheden for at etablere transport af CO2 fra biogasanlæg i Nordjylland, midlertidige lagringsfaciliteter på Hirtshals Havn og udskibning til Nordsøen, hvor CO2en pumpes ned i undergrunden. Projektet under navnet Greenport Scandinavia involverer dermed hele værdikæden for Carbon Capture and Storage (CCS).


Efter underskriften af den banebrydende samarbejdsaftale lykkedes det at samle alle parterne til et billede.

Første danske lagringsprojekt med negative emissioner
Projektet er det første af sin art i Danmark, og da der er tale om biogen CO2, vil man opnå negative emissioner, som kan udgøre et væsentligt bidrag til opnåelse af de danske klimamål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledninger i 2030.
 
- Biogas har et stort potentiale i forhold til at fortrænge fossile brændsler, og med lagring af den biogene CO2 kan vi endda opnå negative emissioner. Da det blandt andet er gylle fra husdyrhold, der indgår i produktionen, kan vi ved at kombinere biogasproduktionen med lagring af CO2 samtidig undgå en del udledninger fra landbruget, siger direktør Carsten Joest Nielsen fra Biocarb Solution.

I første omgang er målsætningen fangst af op til 100.000 tons biogen CO2 årligt fra nordjyske biogasanlæg allerede fra 2024/25. CO2en transporteres til Hirtshals Havn og med skib til Siri-området i den danske del af Nordsøen, hvor den lagres i tomme oliefelter gennem Greensand-projektet.

Hirtshals Havn som omdrejningspunkt for mellemlagring og udskibning
På sigt er det ambitionen at øge mængden af CO2, der transporteres og lagres, betydeligt over tid og etablere Europas største hub for CO2-lagring og udskibning til felter i Nordsøen med udgangspunkt i Hirtshals Havn. Havnen er ideelt placeret i forhold til lagringsfelter i Nordsøen og modtagelse af CO2 og vil dermed blive et stort, grønt knudepunkt for mellemlagring og udskibning af CO2 for både danske og udenlandske CO2-udledere. Der er således et stort potentiale for vækst og udnyttelse af stordriftsfordele.

Projekt Greensands pumpe udefra havet.
Projekt Greensands pumpe ude fra havet.
 
Direktør Per Holm Nørgaard, Hirtshals Havn, peger på, at havnens udvidelsesplaner gør det oplagt at lagre og udskibe CO2 fra Hirtshals.

- Vi arbejder allerede målrettet med planer om udvidelse af Hirtshals Havn, og i den forbindelse passer lagring og udskibning af CO2 til Nordsøen perfekt ind i vores strategi. På sigt kan etableringen af en CO2-hub i Hirtshals bidrage til løsning af klimaudfordringerne, og vi ser et stort potentiale i det samarbejde, vi har indgået med de øvrige partnere, siger direktør Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn.

Partnerne bag aftalen vil undersøge muligheden for at etablere den nødvendige infrastruktur i form af eksempelvis rørledninger til transport af CO2 fra Danmark og andre dele af Europa til Hirtshals.

Mads Weng Gade, landechef i INEOS Energy Danmark, ser et stort potentiale i samarbejdet mellem de syv virksomheder.

- Vi er i INEOS meget langt med vores CO2-lagringsprojekt Greensand, hvor vi umiddelbart efter årsskiftet vil komme den første CO2 i den danske undergrund som led i vores pilot demonstrationsprojekt. Det er derfor helt naturligt, at vi nu kigger på, hvordan vi kan skabe en værdikæde for fangst, transport og lagring af CO2 i Danmark, siger Mads Weng Gade og fortsætter:

- Lagring af biogen CO2 fra biogasanlæg har et meget stort klimapotentiale, da man derved opnår negative emissioner. Med den indgåede aftale vil vi nu sammen med de øvrige partnere kigge på muligheden for at etablere hele værdikæden og få fanget, transporteret og lagret den første biogene CO2 i Danmark.

Parterne udtaler i øvrigt om projektet:

Direktør Carsten Joest Nielsen, Biocarb Solution:
- Projektet og etablering af en CO2-hub vil naturligvis kunne få stor betydning for den grønne omstilling. Produktionen fra biogas giver allerede i dag beskæftigelse og vækst til Nordjylland - hvis vi kommer i mål med projektet, sætter vi i den grad fokus på Nordjylland som fyrtårn for grøn vækst.

Sindal Biogas
Sindal Biogas, som er en del af det nystiftede Biocarb Solution, er en af aktører, som skal levere grøn CO2 til projektet.

Greenport North Steen Hintze, CEO, Greenport North:
- Der er et enormt potentiale, både klima- og erhvervsmæssigt, for hele Nordjylland i den aftale, som netop er underskrevet. Lagring af CO2 er en væsentlig del af løsningen på klimaudfordringerne og der vil kunne skabes nye virksomheder og jobs, ikke kun i Hirtshals Havn, men i hele Nordjylland.

Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør i Evida.
- Omkostningseffektiv transport af CO2 kan understøtte udviklingen af en CO2-hub i stor skala i Nordjylland, som både bidrager til at opfylde klimamål og støtter erhvervsudviklingen i området. Evida ser udvikling og etablering af rørført CO2-infrastruktur som håndtaget, som kan åbne døren for netop dette. Vi ser derfor også meget frem til samarbejdet i dette ambitiøse projekt, som vil skabe værdifuld viden og erfaring for alle parter, og som vil sætte skub i udvikling af en nordjysk styrkeposition.

Klaus Langemann, Senior Vice President Carbon Management and Hydrogen i Wintershall Dea.
- I lighed med Project Greensand passer Greenport Scandinavia i vores strategi om at indgå i væsentlige internationale partnerskaber omkring CCS-projekter. I Greenport Scandinavia kan vi bidrage med vores erfaring med hele værdikæden med henblik på at skabe en forretningsmodel for CCS sammen med vores stærke, danske partnere og således understøtte Europas klimamål.

Jacob Kjærgaard, Regional Director Energy, Ports & Projects Europe, Blue Water Shipping:
- Det er et fantastisk projekt, som vi fra Blue Water side glæder os over at være en del af. Vi er eksperter i eksekvering af transport og logistik, og vi synes det er superspændende at kunne medvirke til at udvikle en ny industri. Som global aktør med lokale interesser, så ønsker vi at bidrage positivt til den grønne omstilling, og vi deltager derfor i forskellige projekter med fokus i den grønne omstilling og vores energitransition.

Faktaboks om CO2-lagring

De forskellige trin i CO2-lagring er:
  • CO2 fanges: CO2 kan fanges på mange måder. Det er mest effektivt at fange det der, hvor der er en stor og stabil forsyning af CO2. Eksempelvis ved udledere som biogasanlæg, industri, energiproduktion eller forbrændingsanlæg.

  • CO2 gøres flydende: Den indfangede CO2 gøres til en flydende væske. Det kan ske ved både opvarmning, komprimering og nedkøling.

  • CO2 transporteres: Den flydende CO2 transporteres med skib fra Hirtshals til lagringsområderne i Nordsøen.

  • CO2 lagres i undergrunden: Flydende CO2 sendes ned i sandstensreservoiret ca. 1800 meter nede i undergrunden via CO2 brønde.

  • CO2-lageret monitoreres: Felterne til CO2-lagring i undergrunden er gennemscreenet over en lang årrække, og der udvikles nye og banebrydende teknologier til monitorering af CO2-lagringen.

Kilde: Ineos Energy