Havnedirektør: Konstruktiv debat på borgermøde om fremtiden på Hirtshals Havn


Havnedirektør Per Holm Nørgaard fremlagde planerne for udvidelsen af Hirtshals Havn på et velbesøgt borgermøde torsdag aften. Han glæder sig over, at der generelt er stor opbakning til det store projekt, som gør det mere attraktivt for erhvervslivet at benytte Hirtshals Havn og skaber flere arbejdspladser.

Omkring 200 borgere deltog i et borgermøde om udvidelsen af Hirtshals Havn i Multihallen på Nordsøen Oceanarium torsdag aften. Fremmødet vidner om, at der er stor interesse for havneudvidelsen, som kræver store investeringer i de kommende år, konstaterer havnedirektør Per Holm Nørgaard. På mødet fortalte han om planerne for udvidelsen af havnen.

Illustration af den kommende havneudvidelse
Illustration af den kommende havneudvidelse.

- Det er meget positivt, at der var så stor interesse for havneudvidelsen blandt borgerne. Jeg synes, at debatten på borgermødet var meget konstruktiv, og det er naturligvis vigtigt at have byens opbakning, for havnen fylder meget i Hirtshals, siger Per Holm Nørgaard og tilføjer:

- Jeg har mærket stor opbakning fra byrådet i Hjørring Kommune, og jeg fornemmer også en positiv stemning i forhold til havneudvidelsen blandt borgere og virksomheder. Det er jeg naturligvis meget tilfreds med, for det er helt afgørende for projektet, at både borgere, virksomheder og politikere bakker op om et projekt, der får så stor betydning for Hirtshals, Hjørring Kommune og hele landsdelen - blandt andet fordi vi vil arbejde målrettet på at skabe flere arbejdspladser på havnen.

På mødet fortalte han blandt andet, at havneudvidelsen forbedrer forholdene for de virksomheder, der allerede er på havnen samtidig med, at havnearealet bliver mere attraktivt for nye virksomheder. Konkret omfatter havneudvidelsen blandt andet en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, som gør det muligt for større skibe at anløbe Hirtshals Havn, og der skal etableres større opmarch- og erhvervsarealer.

Hirtshals Havns CEO Per Holm Nørgaard informerede de fremmødte om den forestående havneudvidelse.
Hirtshals Havns CEO Per Holm Nørgaard informerede de fremmødte om den forestående havneudvidelse.

- Forholdene bliver for eksempel bedre for rederierne og hele transportsektoren, når de skal planlægge logistik- og distributionsløsninger, og efter udvidelsen får vi også plads til, at nye virksomheder kan slå sig ned på Hirtshals Havn, siger Per Holm Nørgaard.

På borgermødet orienterede Hjørring Kommune om planprocessen og borgernes mulighed for at give deres meninger til kende. Den igangværende fordebat, som begyndte den 14. september, løber indtil den 12. oktober. Derefter udarbejder kommunen konkrete planforslag for anvendelsen af de nye havnearealer samt miljøvurderinger af planerne.

Omkring 200 interesserede borgere mødte op til torsdagen borgermøde
Omkring 200 interesserede borgere mødte op til torsdagen borgermøde.