Fossile brændstoffer på skibe skal erstattes:
Ambitiøse planer i Hirtshals om grønne maritime brændstoffer


Grønne brændstoffer har potentialet til at blive et nordjysk erhvervseventyr, for i de kommende år skal fossile brændstoffer erstattes af grønne drivmidler. Derfor har Hirtshals Havn og Greenport North netop været vært for en konference om fremtidens grønne brændstoffer til den maritime industri. Eksperter drøftede, hvordan man udnytter mulighederne i blandt andet brintproduktion og lagring af CO2.

Skibsfarten skal reducere udledningen af drivhusgasser markant i de kommende år, hvor FN's søfartsorganisation IMO har vedtaget en målsætning om en halvering af skibsfartens CO2-udledning i 2050, og fossile skibsbrændsler skal erstattes af grønne alternativer som brint og metanol. Nordjylland kan spille en væsentlig rolle i den omstillingsproces, og i går stod Hirtshals Havn og Greenport North bag en konference om grønne maritime brændstoffer med 80 deltagere på Nordsøen Forskerpark i Hirtshals.

Eksperter fra en række virksomheder, der arbejder med grøn omstilling, gav deres bud på, hvordan Nordjylland kan blive omdrejningspunkt for produktion af mere klimavenlige brændstoffer, der kan erstatte fossile energikilder på både store og små skibe.

- Vi er enige om målet, nemlig at gøre al maritimt brændstof grønt. Vi kender de forskellige metoder og teknologier, og på konferencen fik vi præsenteret en række løsninger fra virksomheder, der er langt fremme med eksempelvis metanolproduktion, brintproduktion, Power-to-X samt transport og lagring af CO2 fra biogasanlæg i Nordjylland, siger direktør Steen Hintze fra Greenport North og fortsætter:

- Formålet med konferencen var derfor ikke mindst at udveksle viden og erfaringer, og vi havde en meget konstruktiv drøftelse af de store perspektiver, der er i udvikling af grønne, maritime brændstoffer. Der er ingen tvivl om, at Nordjylland har et stort potentiale, når det gælder fremtidens brændstoffer, og vi ser gode muligheder for, at der kan skabes mange nordjyske arbejdspladser.

80 deltagere var mødt op til dagens konference
80 deltagere var mødt op til dagens konference

Blandt oplægsholderne på konferencen var blandt andre Søren Reinhold Poulsen, INEOS Energy, der fortalte om ambitionerne for etableringen af CCUS-hubbet Greenport Scandinavia på Hirtshals Havn, mens Dan Knudsen fra Norwegian Hydrogen og Hans Henrik Lindboe fra Ea Energianalyse orienterede om henholdsvis brintproduktion og om Power-to-X - herunder muligheder for metanolproduktion i Hirtshals. I alt 11 fagfolk fra Danmark og Norge med stort kendskab til grønne brændstoffer holdt oplæg på konferencen.

Lovgivning øger krav til skibsfarten
Samtidig med at skibsfarten selv viser stor interesse for fremtidens grønne brændstoffer, har EU skærpet lovgivningen på området for at sikre, at udledningen af drivhusgasser fra skibe falder markant i de kommende år. EU´s klimapakke "Fit for 55" er et eksempel på klimaregulering, som udstikker kursen for skibsfarten i de kommende år.

- De øgede krav til skibsfarten medfører, at skibe i fremtiden skal sejle på nye brændstoffer, og vi har set flere eksempler på, at virksomheder i Nordjylland allerede er langt fremme med at udvikle grønne løsninger. Hos Hirtshals Havn har vi for eksempel indgået en aftale med seks andre virksomheder om fangst og lagring af CO2, og parterne undersøger også mulighederne for etablering af Europas største CO2-hub i Hirtshals. Derudover er virksomheder, der arbejder med grønne energiløsninger, placeret på havnen, og vi får plads til endnu flere virksomheder, når havnen i de kommende år bliver udvidet, siger CEO Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn og fortsætter:

- Oplæggene og dialogen på konferencen bekræftede mig i, at der er et stort potentiale for udvikling og produktion af klimavenlige maritime brændstoffer - ikke kun i Hirtshals, men i hele Nordjylland - og det var jo netop formålet med konferencen at få dialog mellem de forskellige aktører i landsdelen.


Diskussionen gik lystigt blandt de mange deltagere omkring fremtidens grønne maritime brændstoffer

Nordjysk samarbejde om fremtidens brændstoffer
Hirtshals Havn og Greenport North havde inviteret repræsentanter fra de andre nordjyske havne med til konferencen, for arrangørerne mener, at et konstruktivt samarbejde mellem de nordjyske aktører er vejen frem, når fremtidens grønne løsninger skal udvikles.

- Vi ser et behov for et samarbejde mellem havnene i Nordjylland, fordi vi kommer til at stå stærkere i arbejdet med fremtidens grønne brændstoffer, og vi er glade for, at der er blevet taget godt imod vores invitation, siger projektleder Hanne Skovby fra Greenport North.

På konferencen fik deltagerne en status på Marine Renewable Hub, som er en del af det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision. Formålet med CO2Vision er at realisere en fælles vision for et nordjysk erhvervseventyr ved at udnytte det engagement, knowhow og handlekraft, der findes i regionen, og arbejde målrettet for, at Nordjylland får central rolle i den næste grønne bølge, der ikke mindst handler om fangst, anvendelse og lagring af CO2.

CO2Vision-konsortiet består af Green Hub Denmark, Energy Cluster Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Portland A/S, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord og Business Region North Denmark.