Forundersøgelser til mulig havneudvidelse er nu sat i gang


Selvom det måske ikke syner af meget, når man kigger ud over molerne, så er forundersøgelserne til Hirtshals Havns kommende havneudvidelsen gået i gang. I første omgang drejer det som om forskellige undersøgelser af vand- og bundforholdene uden for de nuværende moleværker. Undersøgelserne som foregår nu skal danne grundlag for projektering af projektet.

I slutningen af året 2021 blev der foretaget en pejling af havbunden, hvor havneudvidelsen er tiltænkt. Pejlingen skal danne grundlag for fastsættelse af uddybnings- og opfyldningsmængder samt det videre myndighedsarbejde. Pejling bliver desuden foretaget for at finde den rigtig sandbalance.

Pejling af havbunden
Pejling af havbunden

En del af undersøgelserne indbefatter også en højdenivellering for at få fastlagt højden på eksisterende værker og molehoveder, dette blev foretaget i november via opmåling med drone. Opmålingen skal medvirke til af danne grundlag for den planlagte havneudvidelse og vil blive brugt i forbindelse med det videre myndighedsarbejde og til fastsættelse af tilslutningskoter og udregning af blandt andet eksisterende stenmængder, der kan indgå i nye moler.


I øjeblikket ligger der en jack-up lige uden for Hirtshals Havn, som er ved at foretage geotekniske undersøgelser. Dette indbefatter boringer, som skal fastlægge bundforholdene og foretage miljøprøver. Afhængig af vind og vejr vil disse undersøgelser tage 3-4 uger.

En jack-up som foretager geotekniske undersøgelser.
En jack-up som foretager geotekniske undersøgelser

- Når resultatet af alle disse undersøgelser foreligger og er bearbejdet, så kan selve projekteringen af den mulige havneudvidelse gå i gang. Samtidig er Hjørring Kommune i gang med at forberede en foroffentlighedsproces, som vi ser frem til at være en del af, afslutter Per Holm Nørgaard, administrerende direktør for Hirtshals Havn.