Søg
Søg

Anmeldelse af aflevering af affald


Oplysninger, der skal meddeles inden anløb af Hirtshals Havn:


Skibsoplysninger


Anløbsoplysninger


Afleveringsoplysninger

 


Hvis alt affald afleveres, udfyldes anden kolonne, hvor det er relevant.
Hvis noget eller intet affald afleveres, udfyldes anden til femte kolonne.

Type Affald der
skal afleveres
Affaldsmængder, der
beholdes om bord
Maksimal lagerkapacitet
til rådighed
Skønnet affaldsmængde der
vil blive frembragt til næste havn
Annex I
Olieholdigt flydende affald   m³   m³   m³   m³
Olieslop   m³   m³   m³   m³
Ballast-/tankskyllevand   m³   m³   m³   m³
Andet (specificeret)   m³   m³   m³   m³
Annex II
Farligt affald   m³   m³   m³   m³
Kemikalierester i bulk   m³   m³   m³   m³
Ballast-/tankskyllevand   m³   m³   m³   m³
Andet (specificeret)   m³   m³   m³   m³
Annex IV
Kloakspildevand   m³   m³   m³   m³
Andet (specificeret)   m³   m³   m³   m³
Annex V
Fast driftsaffald   kg   kg   kg   kg
Husholdningsaffald   kg   kg   kg   kg
Andet brændbart affald   kg   kg   kg   kg
Annex VI
Ikke brændbart affald   kg   kg   kg   kg
Andet (specificeret)   kg   kg   kg   kg


Disse oplysninger kan anvendes til havnestatskontrol og til andre inspektionsformål.