Anmeldelse af aflevering af affald


Oplysninger, der skal meddeles inden anløb af Hirtshals Havn:


Skibsoplysninger


Anløbsoplysninger


Afleveringsoplysninger

 


Hvis alt affald afleveres, udfyldes anden kolonne, hvor det er relevant.
Hvis noget eller intet affald afleveres, udfyldes anden til femte kolonne.

Type Affald der
skal afleveres
Affaldsmængder, der
beholdes om bord
Maksimal lagerkapacitet
til rådighed
Skønnet affaldsmængde der
vil blive frembragt til næste havn
Annex I
Olieholdigt flydende affald i
Olieslop i
Ballast-/tankskyllevand i
Andet (specificeret) i
Annex II
Farligt affald i
Kemikalierester i bulk i
Ballast-/tankskyllevand i
Andet (specificeret) i
Annex IV
Kloakspildevand i
Andet (specificeret) i
Annex V
Fast driftsaffald i kg
Husholdningsaffald i kg
Andet brændbart affald i kg
Annex VI
Ikke brændbart affald i kg
Andet (specificeret) i kg


Disse oplysninger kan anvendes til havnestatskontrol og til andre inspektionsformål.