Søg
Søg

Skandinaviens omdrejningspunkt


Hirtshals Havn er en aktiv og moderne erhvervshavn og et væsentligt omdrejningspunkt for godstransporten i den europæiske transportsektor. Hirtshals Havns placering tæt på travle internationale søveje og det europæiske motorvejsnetværk danner grundlag for havnens position som Skandinaviens omdrejningspunkt for godstransport.

Hirtshals Havn ligger naturligt for sammenkædning af trafik og godstransport med destinationer i Nordatlanten, Skandinavien, Baltikum og Nordeuropa. Havnens udvikling som godshavn er primært fokuseret på transitgods i form af ro/ro og containere på fladvogne samt stykgods, bulk og projektlaster.

Hirtshals Havn tilbyder de nødvendige faciliteter for en sikker og hurtig håndtering af al slags gods mellem bil, skib, og på sigt jernbane. 

Stykgods
Håndteringen af stykgods sker i Østhavnen, hvor kølepakhus og frysehuse er placeret nær kajen, og har gode adgangsforhold for skibe fra vandsiden og lastbiler fra landsiden.

Hirtshals Havn har sat øget fokus på at styrke aktiviteterne inden for stykgodsområdet, der i dag primært kommer til Hirtshals med rederiet Nor Lines. Det er havnens plan, at dette forretningsområde over de kommende år skal udbygges i samarbejde med både eksisterende og nye kunder.

Bulk
Bulk-trafikken er stigende på Hirtshals Havn, og havnen betragter i dag bulk og massegods som en prioriteret nicheforretning, der løbende udvikles i et tæt samarbejde mellem operatørerne på havnen og Hirtshals Havn.

Bulk-aktiviteterne på Hirtshals Havn omfatter i dag:

  • Råstoffer i form af importerede stenmaterialer.
  • Råstoffer i form af sømaterialer fra koncessionsområder i Nordsøen.
  • Import af marinegasolie.
  • Import af ensilage.

Det er havnens strategiske målsætning, at bulk-aktiviteterne vil vokse yderligere over de kommende år. Ud over vækst i mængderne af råstoffer, marinegasolie og ensilage, vil der også være fokus på biobrændsel som et marked.

Indtil videre forudsætter losning og lastning af tørbulk, at der anvendes selvlossende skibe.

Speciallast - projektlaster/sværlast
Hirtshals Havn har faciliteterne til at håndtere speciallaster, såsom sværlast og projektlaster. Håndtering af speciallaster sker over en ro/ro-rampe beregnet for sværlast - Containerkajen er dimensioneret til særligt hårde belastninger. Det er desuden muligt at rekvirere materiel og mobilkran til håndtering af speciallaster ved en lokal stevedorevirksomhed på havnen.