Søg
Søg

Kombiterminal


Kombiterminalen ved Hirtshals Havn udgør en essentiel del af Hirtshals fremtidige udvikling som et intermodalt logistikcenter, der med sin placering centralt i Skandinavien kan tilbyde virksomheder og transportsektoren effektive transportløsninger.

Terminalen har været klar til fast kommerciel banetrafik siden den 25. juni 2015, og har siden færdiggørelsen været testet med tre 2.800 tons konventionelle godstog. Testen har dokumenteret, at terminalen opfylder kravene til funktionalitet og effektivitet.

Der er fortsat åben for opstart af godsbanetrafik på kombiterminalen, og der er interesse fra transportbranchen og godsbaneoperatører i forhold til opstart af trafik. Samtidig arbejder Hjørring Kommune og Hirtshals Havn i dialog med en række af Europas største godsbaneoperatører på at få startet trafik op på terminalen. Opstarten er imidlertid afhængig af, at der etableres et nødvendigt engagement fra transportørerne og et troværdigt setup fra baneoperatørerne.


Kombiterminalen ved Hirtshals Havn er finansieret af den danske stat, og investeringen har samlet udgjort 33,5 mio. kr. Anlægsarbejdet blev gennemført af Hjørring Kommune i samarbejde med staten, Banedanmark, Nordjyske Jernbaner og Hirtshals Havn.

Kombiterminalen har en længde på 675 meter og dækker et areal på 24.000 m². Terminalen ligger mellem Hirtshals Transport Center og Hirtshals Havn, og langs med E39 mellem Hirtshals og Hjørring. Indkørslerne til terminalen for såvel tog som lastbiler ligger i terminalens nordlige ende.

]