Søg
Søg

Maritim service


Med et oprindeligt udgangspunkt i servicering af fiskeflåden, er servicesektoren på havnen i dag en veludviklet klynge af virksomheder, der dækker alle grene af den maritime service.

Servicevirksomhederne på Hirtshals Havn tilbyder kvalificeret og kompetent service til alle typer fartøjer og skibe, såsom fiskefartøjer, fragtskibe, flådefartøjer, færger, og supplyfartøjer til oliesektoren.

Klyngen af servicevirksomheder tilbyder samtlige fagspecialer som skibe og fartøjer efterspørger i forbindelse med vedligeholdelse, reparationer og ombygninger, herunder skibselektronik, smede, maling og skibstømrere m.v..

Ud over den maritime service, som er rettet mod servicering af skibe og fartøjer, er der også vodbindere, sejlmager, olieselskaber og andre forsyningsvirksomheder på Hirtshals Havn.

Som supplement til den maritime service har MarineShaft specialkompetencer inden for akselopretning og opretning af rorstammer. Tilsvarende findes der på havnen virksomheder, der er specialister inden for skibsisolering, coating og opbygning af specialfendre på skibe. Desuden tilbyder MarineService blandt andet skibsservice, mobil maskinering og reparation af køle/fryseanlæg.I havnen er installeret en overdækket flydedok med en løftekapacitet på op til 2.800 tons. Den overdækkede flydedok gør det muligt at foretage arbejde på fartøjer uafhængigt af de aktuelle vejrforhold, hvilket gør det muligt at overholde tidsfrister. Hirtshals Yard ejer og driver flydedokken.

På havnen findes også to beddingsanlæg - et mindre til servicering af mindre fiske- og fritidsfartøjer med løftekapacitet op til 50 tons, og et større beddingsanlæg med 4 beddingsspor og en løftekapacitet på op til 600 tons. Beddingsanlæggene drives af Vestkajens Maskinværksted.

Servicevirksomhederne på Hirtshals Havn er samlet i Hirtshals Service Group, der varetager virksomhedernes fælles interesser og markedsfører klyngens kompetencer.