Søg
Søg

Udvikling af fiskerisektoren


Hirtshals Havn har en central position inden for nordeuropæisk fiskeri og fiskeforædling, og med havnens unikke geografiske placering ud til Nordsøen og Skagerrak samt de tætte færgeforbindelser til Norge, er havnens målsætning inden for få år at blive Nordeuropas krydsfelt for landing, håndtering, omsætning og konsolidering af fisk. Havnen vil dermed blive det logistiske omdrejningspunkt mellem fiskepladserne omkring Nordeuropa og markederne i Mellem- og Sydeuropa.

I Hirtshals bliver der hele tiden arbejdet på at udvikle det stærke felt af kompetencer inden for fiskeri, fiskeforædling og logistik, som allerede kendetegner Hirtshals i dag. Målet er at gøre Hirtshals til et fremtidigt nordeuropæisk centrum for omsætning af fisk til de europæiske markeder.


]
Servicevirksomheder
På Hirtshals Havn er der en servicesektor, som leverer alle typer af fiskerirelaterede serviceydelser. Servicevirksomhederne kan betjene fiskeflåden og forædlingsindustrien med kort varsel på alle tider af døgnet.

Servicesektoren omfatter blandt andet:

 • El/Elektronik
 • Finans/Rådgivning
 • Fiskefartøjer
 • Fiskeforædling
 • Forbund/Foreninger
 • Industrifisk
 • Isværker
 • Konsumfisk
 • Køle- og fryseteknik
 • Maling og Coating
 • Rederi/Shipping
 • Olieforsyning
 • Serviceindustri
 • Skibsservice
 • Smede-/maskinværksted
 • Transport og vognmænd
 • Vodbinderi/Sejlmager
 • Værfter
Find alle virksomhederne på havnens Erhvervsdatabase