Webcams på havnenØstlig retningNordlig retning


Juridisk grundlag for opsætning af webcams
Hirtshals Havn er en kommunal selvstyrehavn og dermed omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Hirtshals Havn er som følge heraf juridisk set at betragte som en offentlig myndighed.

Offentlige myndigheder har iht. § 3a i loven om TV-overvågning adgang til at foretage TV-overvågning mod samtidig skiltning. Hirtshals Havn har ved alle indkørselsveje til havnen opsat skilte om TV-overvågning.

Hirtshals Havns TV-overvågning af havneområdet sker hermed på juridisk korrekt grundlag.