Søg
Søg

Årsberetning


Hirtshals Havn aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven, og havnen har hvert år siden det første regnskabsår 2001 udarbejdet en årsberetning, der i kort form gengiver havnens regnskabsaflæggelse.

Årsberetningen indeholder de væsentligste informationer og regnskabstal fra havnens årsregnskab, og er desuden suppleret med et fokustema.

Hirtshals Havns seneste årsregnskab kan downloades her:


Årsberetning 2017

For Hirtshals Havn har 2017 været et år præget af organisk vækst på eksisterende aktiviteter. Havnen betegner med dette udgangspunkt årets regnskab som godt. Havnen har over regnskabsåret 2017 realiseret en omsætning på 77,5 mio. kr. og et regnskabsresultat på 11,2 mio. kr.

Årsberetning 2016


Med en omsætning på 76,6 mio. kr. har Hirtshals Havn igen sat omsætningsrekord, og havnen har dermed i 2016 fortsat den organiske vækst, der tilsvarende har kendetegnet havnen de forudgående seks år.


Årsberetning 2015


For Hirtshals Havn har 2015 været præget af et stigende aktivitetsniveau hos virksomhederne på havnen og de rederier, der besejler havnen. På den baggrund har Hirtshals Havn realiseret en omsætning på 73,8 mio. kr. og et regnskabsresultat på 14,5 mio. kr.


Årsberetning 2014


Hirtshals Havn har i 2014 realiseret en omsætning på 68,7 mio. kr. og et regnskabsresultat på 11,3 mio. kr., hvilket dels er havnens hidtil største omsætning og dels det bedste regnskabsresultat havnen hidtil har haft.

Årsberetning 2013


2013 har været endnu et vækstår for Hirtshals Havn, og havnen har igen i 2013 realiseret en rekordstor omsætning på 63,5 mio. kr. Øget omsætning og driftsmæssigt gunstige forhold har betydet, at havnen har opnået et regnskabsresultat på 9,6 mio. kr.

Årsberetning 2012


I 2012 satte havnen rekorder i færgetrafikken; både på godstrafik, biltrafik og passagertrafik, hvilket er med til at underbygger havnens position som omdrejningspunkt i Skandinavien.


Årsberetning 2011


I 2011 frasolgte havnen Hirtshals Transport Center for igen at rette fokus mod kerneforretningen, nemlig havnedriften. I regnskabsåret blev der også sat rekord på bil- og passagertrafikken over havnen.

Årsberetning 2010

Hent årsberetning 2010

2010 har havnen kunnet registrere rekorder og stigninger i aktiviteterne indenfor transportsegmentet.

Årsberetning 2009


2009 oplevede havnen en række positive udviklingstendenser, der kan medvirke til at give yderligere vækstgrundlag.


Årsberetning 2008


2008 blev året hvor omstillinger og forandringer prægede havnen.

Årsberetning 2007


2007 har været kendetegnet ved en række udefra kommende uheldige og omkostningskrævende
begivenheder. Alligevel vurderer havnen det realiserede resultat som fornuftigt.

Årsberetning 2006


2006 har været året hvor havnen har haft fokus på fremtidsperspektiver og virkeliggørelse af havnens
visioner.


Årsberetning 2005


2005 har været præget af initiativer og nye tiltag i et stadig tættere samarbejde mellem havnen og brugerne.

Årsberetning 2004


2004 har været et udfordrende år præget af omstilling, og et højt aktivitetsniveau.

Årsberetning 2003

Hent årsberetning 2003

2003 viser at havnen har fokus på den fremtidige udvikling, men også lever i tydelig sameksistens med
omgivelser og samarbejdspartnere.


Årsberetning 2002


2002 viser at havnen til stadighed fokuserer mod en udviklingsdrevet havnedrift, med de skærpede
konkurrencebetingelser havnene imellem.

Årsberetning 2001

Hent årsberetning 2001

2001 viser det første regnskabsresultat efter Hirtshals Havn blev kommunal selvstyrehavn. Det første år har
udvist et tilfredsstillende resultat.