Gå til Indhold
14. juni 2022
På Hirtshals Havn har man på eget initiativ lavet en installation, som samler regnvandet op i vandtanke og dermed gør regnvandet til en ressource for virksomheden. Regnvandet bruges blandt andet til at vaske biler og andet materiel. Inspirationen kommer fra en medarbejder, som har lavet en lignende løsning i sit private hjem, og løsningen har potentiale til at kunne reducere havnens vandforbrug med op mod 20.000 liter vand om året.

 


Læs hele nyheden
7. juni 2022
Norges fiskeriminister, Bjørnar Selnes Skjæran, og Danmarks fiskeriminister, Rasmus Prehn, gæstede i dag Hirtshals Havn. Temaet for besøget ved havnen var Hirtshals Havn som Norges fiskerihavn. Hirtshals bliver i Norge betegnet som Norges sydligste havn, og importen og landinger af fisk fra Norge har en stor betydning for erhvervet i Hirtshals, Nordjylland og Danmark generelt.

 


Læs hele nyheden
2. juni 2022
Iceland Ocean Cluster er glad for at kunne annoncere starten på et nyt initiativ med at etablere Danish Ocean Cluster i Danmark i samarbejde med Hirtshals Havn og Nordsøen Forskerpark. Hovedformålet med dette nye klyngeinitiativ er at markedsføre og støtte udvikling blandt akvakultur- og fiskerirelaterede virksomheder og at samarbejde om at fremme Iceland Ocean Cluster modellen i Danmark.

 


Læs hele nyheden
luftillustration af havneudvidelsen

Vi har også plads til din virksomhed

Virkeliggør din virksomheds potentialer på de rette arealer. Vi kan tilbyde 106.000 m² nye arealer klar til at bygge på.

HER KAN DIN VIRKSOMHED VOKSEWebcams & film

Hirtshals Havn vil gerne give alle interesserede et bedre indblik i livet og aktiviteterne på og omkring havnen.

Se vore webcams

Se film om havnens forretningsområder

Havnens holdninger

Hirtshals Havn arbejder til stadighed for at forbedre rammebetingelserne for de danske havne og for de erhverv, der er afhængige af havnene. Derfor deltager havnen også i den offentlige debat omkring temaer, der er relevante for at sikre havnenes erhvervsmæssige muligheder, og temaer der kan sikre, at Danmark står stærkere i den internationale konkurrence.

Hirtshals Havn præsenterer her de temaer, som havnen aktuelt arbejder på at ændre, så havnenes rammebetingelser giver havnene muligheder for at bidrage til den vækstskabelse, som samfundet bygger på.Forretningsbetingelser

Hirtshals Havn er rammen om en række erhvervsaktiviteter. For at give alle der samarbejder med havnen kendskab til de betingelser, som havnen lægger til grund for anvendelsen af havnens faciliteter, og den ansvarsfraskrivelse, som havnen henholder sig til, så er det her muligt at læse mere om havnens forretningsbetingelser ansvarsfraskrivelse.

Det er muligt for skibe der anløber Hirtshals Havn at udfylde anmeldelsesblanketter online på havnenes hjemmeside, og derefter sende dem direkte til havnen.

Anmeldelse af aflevering af affald
Anmeldelse vedr. utilstrækkelig faciliteter