Søg
Søg
6. december 2019
Da Hirtshals Havn traditionen tro afholdt "Havnedag for alle" torsdag den 5. december på Nordsøen i Hirtshals, blev arrangementet afsluttet med rockklassikere fra 60'erne, spillet af Horne Skoleband.

 


Læs hele nyheden
3. december 2019
Smyril Line meddeler tirsdag den 3. december, at rederiet fra midten af januar 2020 udvider trafikken på Hirtshals Havn. Dette gøres med henblik på at øge serviceringen af godstrafikken på Færøerne og Island samt at kunne betjene det stigende antal rejsende til/fra Færøerne og Island.

 


Læs hele nyheden
21. november 2019
Hirtshals Havn har for nylig færdiggjort en landudvidelse, som har skabt 106.000 m² ledige erhvervsarealer til nye virksomheder. Her er der direkte adgang til det europæiske motorvejsnet og til sejlruterne - og til nedbringelse af CO2-aftrykket.

 


Læs hele nyheden

Vi har også plads til din virksomhed

Virkeliggør din virksomheds potentialer på de rette arealer. Vi kan tilbyde 106.000 m² nye arealer klar til at bygge på.

HER KAN DIN VIRKSOMHED VOKSEWebcams & film

Hirtshals Havn vil gerne give alle interesserede et bedre indblik i livet og aktiviteterne på og omkring havnen.

Se vore webcams

Se film om havnens forretningsområder

]

Havnens holdninger

Hirtshals Havn arbejder til stadighed for at forbedre rammebetingelserne for de danske havne og for de erhverv, der er afhængige af havnene. Derfor deltager havnen også i den offentlige debat omkring temaer, der er relevante for at sikre havnenes erhvervsmæssige muligheder, og temaer der kan sikre, at Danmark står stærkere i den internationale konkurrence.

Hirtshals Havn præsenterer her de temaer, som havnen aktuelt arbejder på at ændre, så havnenes rammebetingelser giver havnene muligheder for at bidrage til den vækstskabelse, som samfundet bygger på.Forretningsbetingelser

Hirtshals Havn er rammen om en række erhvervsaktiviteter. For at give alle der samarbejder med havnen kendskab til de betingelser, som havnen lægger til grund for anvendelsen af havnens faciliteter, og den ansvarsfraskrivelse, som havnen henholder sig til, så er det her muligt at læse mere om havnens forretningsbetingelser ansvarsfraskrivelse.

Det er muligt for skibe der anløber Hirtshals Havn at udfylde anmeldelsesblanketter online på havnenes hjemmeside, og derefter sende dem direkte til havnen.

Anmeldelse af aflevering af affald
Anmeldelse vedr. utilstrækkelig faciliteter

 


let's create new
blue oceans!
Som værende et nordeuropæisk omdrejningspunkt, vil Hirtshals Havn være med til at sætte dagsorden for fremtidens erhvervsudvikling.

Ved at se nye løsninger kan vi sammen skabe nye og bedre markeder - new blue oceans.