Søg
Søg
15. juli 2019
Mens fundamenterne til Hirtshals Havnefonds fire vindmøller på Hirtshals Havn begynder at blive synlige på arealerne på Østhavnen, sender havnefonden nu samtidig andelene i borgermøllen i udbud.

 


Læs hele nyheden
5. juli 2019
Fundamentudgravningerne til to af de fire vindmøller, der skal opstilles på Hirtshals Havn er til at få øje på med dimensioner på 22 meter i diameter og op til 6 meter i dybden.

 


Læs hele nyheden
3. juli 2019
Tirsdag den 2. juli blev Danmarks mest moderne kassevaskeri sat i drift efter en total investering på i 28 mio. kr., og dermed kan hele Nordjylland nu forsynes med friske fiskekasser fra Hirtshals.

 


Læs hele nyheden


Webcams & film

Hirtshals Havn vil gerne give alle interesserede et bedre indblik i livet og aktiviteterne på og omkring havnen.

Se vore webcams

Se film om havnens forretningsområder

]

Havnens holdninger

Hirtshals Havn arbejder til stadighed for at forbedre rammebetingelserne for de danske havne og for de erhverv, der er afhængige af havnene. Derfor deltager havnen også i den offentlige debat omkring temaer, der er relevante for at sikre havnenes erhvervsmæssige muligheder, og temaer der kan sikre, at Danmark står stærkere i den internationale konkurrence.

Hirtshals Havn præsenterer her de temaer, som havnen aktuelt arbejder på at ændre, så havnenes rammebetingelser giver havnene muligheder for at bidrage til den vækstskabelse, som samfundet bygger på.Forretningsbetingelser

Hirtshals Havn er rammen om en række erhvervsaktiviteter. For at give alle der samarbejder med havnen kendskab til de betingelser, som havnen lægger til grund for anvendelsen af havnens faciliteter, og den ansvarsfraskrivelse, som havnen henholder sig til, så er det her muligt at læse mere om havnens forretningsbetingelser ansvarsfraskrivelse.

Det er muligt for skibe der anløber Hirtshals Havn at udfylde anmeldelsesblanketter online på havnenes hjemmeside, og derefter sende dem direkte til havnen.

Anmeldelse af aflevering af affald
Anmeldelse vedr. utilstrækkelig faciliteter

 


let's create new
blue oceans!
Som værende et nordeuropæisk omdrejningspunkt, vil Hirtshals Havn være med til at sætte dagsorden for fremtidens erhvervsudvikling.

Ved at se nye løsninger kan vi sammen skabe nye og bedre markeder - new blue oceans.