Søg
Søg
14. december 2018
Opførelsen af Havnecaféen er det første byggeri i Havnegade i mange år, og det er den første bygning, der skal være med til at skabe et moderne og samtidig hyggeligt nyt område ved Jollehavnen på Hirtshals Havn.

 


Læs hele nyheden
16. november 2018
Ved Havnedag for alle den 15. november 2018 inviterede Hirtshals Havn alle interesserede til at høre om Hirtshals Havns aktiviteter, herunder de aktiviteter, som har præget 2018 og ikke mindst de aktiviteter, der vil komme til at præge fremtiden på Hirtshals Havn.

 


Læs hele nyheden
14. november 2018
Fremtiden er her - eller i hvert fald fremtiden indenfor lakselogistik og laksedistribution, nemlig rederiet Hav Lines slagteskib "Norwegian Gannet". Tirsdag den 13. november 2018 anløb "Norwegian Gannet" Hirtshals Havn for første gang i forbindelse med et prøveanløb, og allerede i løbet af de næste uger forventes "Norwegian Gannet" at blive sat i drift for at levere laks til den nye lakseterminal på Hirtshals Havn.

 


Læs hele nyheden


Webcams & film

Hirtshals Havn vil gerne give alle interesserede et bedre indblik i livet og aktiviteterne på og omkring havnen.

Se vore webcams

Se film om havnens forretningsområder

]

Havnens holdninger

Hirtshals Havn arbejder til stadighed for at forbedre rammebetingelserne for de danske havne og for de erhverv, der er afhængige af havnene. Derfor deltager havnen også i den offentlige debat omkring temaer, der er relevante for at sikre havnenes erhvervsmæssige muligheder, og temaer der kan sikre, at Danmark står stærkere i den internationale konkurrence.

Hirtshals Havn præsenterer her de temaer, som havnen aktuelt arbejder på at ændre, så havnenes rammebetingelser giver havnene muligheder for at bidrage til den vækstskabelse, som samfundet bygger på.Forretningsbetingelser

Hirtshals Havn er rammen om en række erhvervsaktiviteter. For at give alle der samarbejder med havnen kendskab til de betingelser, som havnen lægger til grund for anvendelsen af havnens faciliteter, og den ansvarsfraskrivelse, som havnen henholder sig til, så er det her muligt at læse mere om havnens forretningsbetingelser ansvarsfraskrivelse.

Det er muligt for skibe der anløber Hirtshals Havn at udfylde anmeldelsesblanketter online på havnenes hjemmeside, og derefter sende dem direkte til havnen.

Anmeldelse af aflevering af affald
Anmeldelse vedr. utilstrækkelig faciliteter

 


let's create new
blue oceans!
Som et nordeuropæisk omdrejningspunkt, vil Hirtshals Havn være med til at sætte dagsorden for fremtidens erhvervsudvikling.

Ved at se nye løsninger kan vi sammen skabe nye og bedre markeder - new blue oceans.