Søg
Søg
21. september 2018
Vores klimabelastning og ikke mindst mulighederne for at reducere klimabelastningen, er i tiden et dominerende tema. Alle aktiviteter sætter spor - også spor fra ikke åbenlyse aktiviteter. Produkter og varer som vi alle benytter i vores daglige færden, kræver ressourcer at fremstille og at bortskaffe - det er til at forholde sig til. Imidlertid er produkterne og varerne også blevet transporteret fra eksempelvis tomatplantagen i Spanien og til vores køkkenbord - det tænker vi imidlertid sjældent over.

 


Læs hele nyheden
10. september 2018
Til CONNECT 2018 den 6. - 7. september 2018 var transportpolitiske ordførere, forskere, repræsentanter for transport-sektoren, transportministeren og beslutningstagere fra industrien samlet i Hirtshals for at sætte tydelige pejlemærker for nødvendigheden af udvikling af Jyllandskorridoren. Nordsøen Forskerpark og Oceanarium dannede en unik ramme om den 2-dages transportkonference "CONNECT 2018", der havde fokus på Jyllandskorridoren og dens fremtid.

 


Læs hele nyheden
23. august 2018
Det var meget symbolsk, da tidligere bestyrelsesmedlem ved Hirtshals Havn, auktionsmester og fiskeriforeningsformand Knud Damgaard og fiskeriforeningsformand ved Hirtshals Fiskeriforening Niels Kristian Nielsen (Niller) torsdag den 23. august 2018 satte gang i opførelsen af en ny hal til et kassevaskeri på Hirtshals Havn med de første to spadestik.

 


Læs hele nyheden


Webcams & film

Hirtshals Havn vil gerne give alle interesserede et bedre indblik i livet og aktiviteterne på og omkring havnen.

Se vore webcams

Se film om havnens forretningsområder

]

Havnens holdninger

Hirtshals Havn arbejder til stadighed for at forbedre rammebetingelserne for de danske havne og for de erhverv, der er afhængige af havnene. Derfor deltager havnen også i den offentlige debat omkring temaer, der er relevante for at sikre havnenes erhvervsmæssige muligheder, og temaer der kan sikre, at Danmark står stærkere i den internationale konkurrence.

Hirtshals Havn præsenterer her de temaer, som havnen aktuelt arbejder på at ændre, så havnenes rammebetingelser giver havnene muligheder for at bidrage til den vækstskabelse, som samfundet bygger på.Forretningsbetingelser

Hirtshals Havn er rammen om en række erhvervsaktiviteter. For at give alle der samarbejder med havnen kendskab til de betingelser, som havnen lægger til grund for anvendelsen af havnens faciliteter, og den ansvarsfraskrivelse, som havnen henholder sig til, så er det her muligt at læse mere om havnens forretningsbetingelser ansvarsfraskrivelse.

Det er muligt for skibe der anløber Hirtshals Havn at udfylde anmeldelsesblanketter online på havnenes hjemmeside, og derefter sende dem direkte til havnen.

Anmeldelse af aflevering af affald
Anmeldelse vedr. utilstrækkelig faciliteter

 


let's create new
blue oceans!
Som et nordeuropæisk omdrejningspunkt, vil Hirtshals Havn være med til at sætte dagsorden for fremtidens erhvervsudvikling.

Ved at se nye løsninger kan vi sammen skabe nye og bedre markeder - new blue oceans.