Medarbejdere, afdelinger og ansvarsområder

 
Hirtshals Havn er en moderne virksomhed, der er afhængig af medarbejdernes forskellige kvalifikationer. For at sikre den bedste og mest kvalificerede betjening af kunder og samarbejdspartnere, er medarbejderne på hver deres felt godt rustet til at tage selvstændigt ansvar.

Hirtshals Havn vil løbende forstærke sin markedsposition og forbedre ydelserne til sine kunder og samarbejdspartnere. Dette sker bl.a. ved at involvere medarbejderne i havnens målsætninger og strategier. havnen prioriterer at medarbejdere på alle niveauer deltager i såvel den daglige som den langsigtede planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

Havnens medarbejdere besidder hver for sig og som en samlet stab de kvalifikationer og kompetencer, der sikrer en effektiv varetagelse af kundernes behov.

Direktion   

Jens Kirketerp Jensen

Telefon:
96 56 50 02
Administrerende direktør

E-mail:
j.jensen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. maj 2001, udnævnt til direktør i april 2004. Uddannet som civilingeniør og økonom med speciale i strategi og organisation. Derudover er Jens bestyrelsesmedlem i Agathon On Spot og bestyrelsesformand i Offshore Base Scandinavia.
 

Karin Eilers

Telefon:
96 56 50 04
Vicedirektør

E-mail:
k.eilers@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. juni 2001. Karin er ansvarlig for organisationens indadrettede og administrative funktioner, og indgår i havnens lederteam. Ansvarlig for HR-området, herunder udviklingen af havnens medarbejdere. Leder af havnens sekretariat, samt web-master og ansvarlig for arealudlejning. Formand for havnens arbejdsmiljøudvalg. Uddannet HR-konsulent og har senest taget en diplomleder-uddannelse. Yderligere er Karin medlem af Hirtshals Skoles bestyrelse som erhvervsrepræsentant, og bestyrelsesmedlem hos Hirtshals Fyr Fond.
Sekretariat

Anja Vinstrup Svendsen

Telefon:
96 56 50 06

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. august 2010. Varetager sekretariatsopgaver, og er sekretær for Ledergruppen samt Arbejdsmiljøgruppen. Anja deltager desuden i vedligeholdelse af havnens hjemmeside, og assisterer i regnskabsafdelingen.Marketing

Ditte Gerstrøm Sørensen

Telefon:
96 56 50 08
Marketingchef

E-mail:
d.sorensen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. januar 2008. Ditte er ansvarlig for havnens kommunikation og markedsføring, herunder samarbejdet med havnens samarbejdspartnere omkring fælles markedsføring. Uddannet Cand. Mag. i kultur, kommunikation og globalisering ved Aalborg Universitet 2007. BA i international forretningskommunikation i engelsk og tysk ved Aalborg Universitet 2005.  Derudover er Ditte bestyrelsesmedlem i Hirtshals Turistforeningens bestyrelse, og bestyrelsesmedlem i foreningen Hirtshals Fiskefestival.Udvikling

Linn Indrestrand

Telefon:
28 49 74 45
Udviklingskoordinator

E-mail:
li@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. april 2016. Linns primære arbejdsopgaver er, at bidrage til et højere aktivitetsniveau hos eksisterende virksomheder, tiltrække nye virksomheder samt styrke samarbejde og kompetenceudvikling for virksomhederne på havnen. Linn har tidligere arbejdet som salgs-og markedschef i netværket Repair4Norway.
Teknisk afdeling   

Peter Ydesen

Telefon:
96 56 50 05
Teknisk Chef

E-mail:
p.ydesen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. juni 1990. Peter indgår i havnens lederteam.
Peter er ansvarlig for driften af havnens tekniske anlæg, og endvidere ansvarlig for udbud af mindre drifts- og anlægsopgaver samt varetager byggetilsyn.
Peter er ansvarlig for havnens affaldshåndtering, samt IT-driftsansvarlig, og ansvarlig for kommunikationsplatform. Yderligere har Peter ansvaret for rationalisering og optimering af vedligehold og drift af havnens fysiske anlæg. Desuden er Peter bestyrelsesmedlem i PIANC, som har til formål at højne og dele den tekniske viden inden for den infrastruktur, der bruges af søfart i alle dens former.Regnskabsafdelingen

]
Karen Larsen

Telefon:
96 56 50 09
Regnskabsassistent

E-mail:
ka.larsen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 5. oktober 2016.
Uddannet regnskabsassistent. Ansvarlig for debitor- og kreditoradministration, samt varetager opgaver som bogføring, momsindberetning, afskrivninger mv. Deltager herudover i udarbejdelse af årsregnskab.
Maritim Service 

Tommy Christiansen

Telefon:
98 94 14 22
Havneassistent

E-mail:
t.christiansen@hirtshalshavn.dk  

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. juli 1995.
Uddannet som sætteskipper, og har tidligere sejlet i marinen og den danske handelsflåde. Overordnet ansvar for kontakten til jolleforeningen, og planlægning af havnens lodstjeneste. Siden 1995 tillige havnelods.

Dennis Primdal Lauritsen

Telefon:
98 94 14 22
Havneassistent

E-mail:
d.lauritsen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. juni 1990.
Uddannet som sætteskipper. Har tidligere sejlet i den danske marine, samt sejlet bugserbåd. Varetager koordineringen af el-afregning for fiskefartøjer, samt ansvarlig personligt sikkerhedsudstyr og beklædning.

Jørgen Ring Pedersen

Telefon:
98 94 14 22
Havneassistent

E-mail:
j.pedersen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 11. marts 1986.
Uddannet som sætteskipper, og har tidligere sejlet coaster i europæisk fart.
Assisterende PSO, sikringsansvarlig, og ansvarlig for vagtplanlægning i havnevagten samt koordineringen af en række vedligeholdelses- og udbedringsopgaver.

Michael Rosenlund Langballe

Telefon:
98 94 14 22
Havneassistent

E-mail:
m.langballe@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. maj 2005.
Uddannet som skibsfører, og har tidligere sejlet som styrmand på Mols-Linien. Michael er PSO og er ansvarlig for sikkerheden. Ligeledes er Michael daglig koordinator i havnevagten.

Alfred Olsen

Telefon:
98 94 14 22
Havneassistent/Lods

E-mail:
a.olsen@hirtshalshavn.dk  

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 21. februar 2011.
Uddannet som skibsfører og har tidligere sejlet for C.J. Shipping
Alfred er ansvarlig for kontakt til vodbindere, samt har tilsyn med havnens kajstik. Derudover er Alfred havnelods samt sikkerhedsrepræsentant.


Andreas Christiansen

Telefon:
98 94 14 22
Havneassistent/Lods

E-mail:
a.christiansen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. januar 2013.
Uddannet navigatør og skibsfører. Har tidligere sejlet for A.P. Møller.
Varetager opsyn med trawlpladsen. Derudover er Andreas havnelods.

Boye Larsen

Telefon:
98 94 14 22
Havneassistent

E-mail:
b.larsen@hirtshalshavn.dk  

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. december 2015.
Uddannet sætteskipper og har tidligere sejlet for M.H Simonsen. Boye er ansvarlig for Safe Sea Net, sikkerhed på havnens både, nødhavn samt Vesthavnen.
Bådservice

Christian Jensen

Telefon:
40 33 87 61
Bådfører

E-mail:
c.jensen@hirtshalshavn.dk  

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 17. februar 1992.
Uddannet som kystskipper.
Udfører bugsering og øvrige opgaver, der er forbundet med havnens maritime installationer og anlæg.
Sørger desuden for vedligeholdelse af havnens flydende og sejlende materiel.
Christian er desuden ansvarlig for havnens sikkerhedsudstyr og -øvelser, samt har kontakten til Hirtshals Redningsstation.Teknisk Service

Palle Boelt Andersen

Telefon:
40 16 64 22
Servicemedarbejder

E-mail:
p.andersen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 30. maj 2011.
Palle er ansvarlig for indkøb af værktøj, materialer, kemi og rengøringsartikler. Vedligeholdelse af køretøjer/maskiner, hydranter og pumpeanlæg, samt kontakt til Color Line.
Varetager alle opgaver, der hører under Teknisk Service. Ligeledes er Palle daglig koordinator i Teknisk Service.

Jan Seidler

Telefon:
24 44 10 35
Servicemedarbejder

E-mail:
j.seidler@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. december 2010.
Jan er ansvarlig for havnens bygninger, sand og sandflugtshegn, samt kontakt til Fjord Line, Hirtshals Stevedore og Blue Water.
Varetager alle opgaver, der hører under Teknisk Service.

Kenn Larsen

Telefon:
51 68 36 73
Servicemedarbejder

E-mail:
k.larsen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 1. november 2011.
Kenn er ansvarlig for havnens plankebroer, skilte, trafiktavler, Isps-hegn og porte samt FiskeTerminal Hirtshals.
Varetager alle opgaver, der hører under Teknisk Service.

Mads Marquardsen

Telefon:
23 29 16 39
Servicemedarbejder

E-mail:
m.marquardsen@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 8. oktober 2014 i flexjob.
Mads er ansvarlig for kajstik, skovlplads inklusiv hegn og porte, sikkerhedseftersyn af håndværktøj samt toiletter.
Varetager desuden diverse opgaver i Teknisk Service.

Brian Toftelund Kjelgaard

Telefon:
60 75 01 29
Servicemedarbejder

E-mail:
b.kjelgaard@hirtshalshavn.dk

Profil:
Ansat ved Hirtshals Havn den 24. august 2016.
Brian er ansvarlig for fender, mastefundamenter, autoværn, afstribning mv. samt olie- og kemirum.
Varetager alle opgaver der hører under Teknisk Service.
Hirtshals Havn
Norgeskajen 11, 9850 Hirtshals

Senest opdateret:
11. januar 2017
Havnevagten:
E-mail:

Administration:
E-mail:

Fax:
+45 9894 1422
havnevagten@hirtshalshavn.dk

+45 9656 5000
hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk

+45 9894 4293
  Brugernavn:  
  Adgangskode:  
     

Hirtshals Havn anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet.
Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html