Nyhedsarkiv - 2014

 
 
16. december 2014   |

Endnu en virksomhed etableret på Hirtshals Havn
Med en omsætning på et stykke over 20 mio. kr. i 2014, har Nordsøproviant ApS brug for mere plads, hvorfor de pr. 1. december 2014 er flyttet i lokaler på Hirtshals Havn. Nordsøproviant ApS har eksisteret siden 2006. Dengang var der kun parret Brian Jensen og Karen Nielsen i firmaet, men løbende fremgang har betydet, at virksomheden nu har seks medarbejdere.

læs mere


 
20. november 2014   |

Transportministerens første "første spadestik" gør Jyllandskorridoren stærkere
Transportminister Magnus Heunicke blev assisteret af transportordfører for Socialdemokraterne Rasmus Prehn, da han tog det første spadestik til godsbaneterminalen på Hirtshals Havn tirsdag den 18. november 2014. Godsbaneterminalen vil betyde en styrkelse af Jyllandskorridoren og vil samtidig gøre Hirtshals Havns position som et omdrejningspunkt for godstransporten i Skandinavien endnu stærkere.

læs mere


 
18. november 2014   |

God lokal interesse for Hirtshals Havn
Mandag den 17. november 2014 blev der afholdt Hirtshals Havns årlige "Havnedag for alle" på Nordsøen i Hirtshals. På "Havnedag for alle" blev der orienteret om havnens nye vision 2020, godsbaneterminal og landudvidelsen på 250.000 m².

læs mere


 
10. november 2014   |

Der gøres plads til indfaldsvej og godsbaneterminal ved Hirtshals Havn
Efter op mod 4 års planlægningsarbejde er arbejdet med den nødvendige udbygning af infrastrukturen ved Hirtshals Havn nu blevet synlig i terrænet. Tirsdag den 4. november ankom det skovmateriel, der skal skabe plads til indfaldsvejen mellem E39 og Østhavnen til Hirtshals, og der blev omgående taget fat på arbejdet.

læs mere


 
4. november 2014   |

Danske Havnes direktør besøgte Hirtshals Havn
Danske Havnes direktør Gitte Lillelund Bech besøgte fredag den 24. oktober Hirtshals Havn, hvor vicedirektør Karin Eilers bød velkommen og åbnede for dialogen om de muligheder og udfordringer havnesektoren står overfor.

læs mere


 
17. oktober 2014   |

Vision 2020 skal udbygge Hirtshals Havns førerposition
Efter et grundigt forarbejde kan Hirtshals Havn nu offentliggøre sin nye Vision 2020, der præsenterer havnens visioner for udviklingen over de kommende seks år. Havnen præsenterer med Vision 2020 de pejlemærker, der er lagt ud for havnens forretningsområder, og de ressourcer der bliver sat ind på at gøre visionerne til virkelighed.

læs mere


 
17. oktober 2014   |

De første synlige tegn på udvidelsen af Hirtshals Havn
I uge 43 bliver det muligt at se de første tegn på, at planerne om en landudvidelse øst for Hirtshals Havn er ved at blive konkrete. Hen over ugen blive der foretaget geotekniske boringer i det område, hvor det er planen, at landudvidelsen skal etableres.

læs mere


 
9. oktober 2014   |

Hirtshals Havn sætter nye mål efter strategiseminar
Hirtshals Havn har på strategiseminar i august vedtaget ny vision og strategi for havnens udvikling frem mod 2020. Med blåstemplingen af Vision 2020 sætter den nordjyske havn nye mål for havnens udvikling og væksten over de næste 6 år.

læs mere


 
6. oktober 2014   |

Drift af godsbaneterminal ved Hirtshals Havn sendes i udbud
I et samarbejde mellem Hjørring Kommune, Banedanmark og Hirtshals Havn udbydes driften af en ny godsbaneterminal ved Hirtshals Havn i koncession. Parterne inviterer således kommercielle godsbaneoperatører til at byde på trafikken på terminalen og på driften af terminalen.

læs mere


 
2. oktober 2014   |

Ungdommen ser på fremtiden som faglært
Virksomhederne MarineShaft og Hirtshals Yard får mandag den 6. oktober mulighed for at tegne fremtiden for en del af Nordjyllands ungdom, når 80 elever fra 8. - 10. klasse i Hjørring Kommune og Hjørring Produktionsskole besøger virksomhederne som et arrangement i forbindelse med Danish Maritime Days.

læs mere


 
17. september 2014   |

Ny toldspeditør på Hirtshals Transport Center
Niels Bonde Spedition ApS er en nystartet toldspeditionsvirksomhed, der etablerede sig på Hirtshals Transport Center i starten af 2014. Dengang var der kun ejer, Niels Bonde, i virksomheden, men det er gået hurtigt fremad og i foråret 2014 blev Niels Bonde Spedition ApS samarbejdspartnere med den svenske speditionsvirksomhed Ecus. Ligeledes har fremgangen medvirket til ansættelsen af en speditør og en speditørelev.

læs mere


 
3. september 2014   |

Offshore Base Scandinavia er vigtig for Nordjylland
Samarbejdet omkring en fælles og koordineret satsning i offshore-sektoren i Nordjylland bliver stadig stærkere, og efter mere end et års samarbejde på tværs af Vendsyssel, mellem havnene og virksomheder i Frederikshavn og Hirtshals, begynder parterne nu at se fremad efter en indledende periode, hvor indsatsen har handlet om at få markedet lukket op for viden om Offshore Base Scandinavia som en ny aktør i branchen.

læs mere


 
1. september 2014   |

Jack up'en "Thor" forberedes til nye operation under kort anløb i Hirtshals Havn
Endnu en gang udnyttes Hirtshals Havns unikke geografiske position og et stærkt felt af kompetencer inden for offshore området ved vindmølleinstallationsfartøjet "Thor"s kortvarige anløb af Hirtshals Havn. Blue Water Shipping er agent på installationsfartøjet i forbindelse med anløbet, der blandt omfatter survey og bunkring i forbindelse med klargøring.

læs mere


 
18. august 2014   |

Hirtshals Fiskefestival 2014 blev en publikumssucces
Begunstiget af et pragtfuldt vejr, hvor Hirtshals by og dens havn viste sig fra sin flotteste side, blev Hirtshals Fiskefestival 2014 afviklet den første weekend i august måned. Hirtshals Fiskefestival blev igen til i et energifuldt samarbejde mellem erhverv og turisme på og omkring Hirtshals Havn.

læs mere


 
13. august 2014   |

Ny udviklingschef tiltræder hos Hirtshals Havn
Med ansættelsen af en udviklingschef i en nyoprettet stilling ser Hirtshals Havn fremad, og sætter endnu flere ressourcer ind på at udnytte de potentialer havnen rummer. Som havnens nye udviklingschef tiltræder Steen Hjulskov den 1. september, og får sine primære funktionsområder inden for udvikling af forretningsområderne demersalt fiskeri og maritim service.

læs mere


 
13. august 2014   |

Hirtshals Havn bliver Danmarks første havn med kommercielt LNG-bunkeranlæg
Fjord Line etablerer sammen med Liquiline Danmarks første kommercielle LNG-bunkeranlæg på Hirtshals Havn. Der etableres i første fase et tankanlæg på 400 kubikmeter, som primært skal forsyne Fjord Lines cruisefærger, og som samtidig giver mulighed for forsyning af andre LNG-drevne skibe.

læs mere


 
18. juli 2014   |

Første halvår af 2014 viser fremgang som forventet på Hirtshals Havn
Vækst og udvidelse af aktiviteterne er på dagsorden hos Hirtshals Havn, og havnen har i disse år et intenst fokus rettet mod realisering af havnens udviklingspotentialer samtidig med en målsætning om at fastholde en sund økonomi med det nødvendige råderum.

læs mere


 
9. juli 2014   |

Stigende interesse for service på reden ved Hirtshals Havn
Et nyt marked er ved åbne sig uden for Hirtshals Havn i form af servicering af skibe på reden - det vil sige skibe der ankrer op uden for havnen for at blive serviceret af virksomheden fra havnen.

læs mere


 
1. juli 2014   |

Rederiet Nor Lines øger frekvensen fra Hirtshals Havn
Det norske rederi Nor Lines øger frekvensen på Hirtshals Havn, og anløber nu havnen to gange om ugen i stedet for én. Nor Lines anløber normalt havnen hver mandag med skibene M/V Cometa og M/V Tananger, som går i 2 ugers skift. På grund af øgede godsmængder ud af Hirtshals anløber Nor Lines nu Hirtshals Havn både mandag og torsdag.

læs mere


 
20. juni 2014   |

Transportudvalget i Hirtshals for at høre om den kommende godsbaneterminal
Torsdag den 19. juni var Transportudvalget på besøg på Hirtshals Havn for at høre om havnens udvidelsesplaner og den nye godsbaneterminal. Hirtshals Havn arbejder på en udvidelse af havnen på knap omkring 250.000 m², hvilket inkludere nye erhvervsarealer, en omfartsvej og en godsbaneterminal.

læs mere


 
27. maj 2014   |

Et stigende antal rejetrawlere søger til Hirtshals Havn
Hirtshals Havn har i løbet af årets første fem måneder oplevet et boom i antallet af rejetrawlere, som lander frosne rejer i Hirtshals. Efter et par sløve år med 3-4 rejetrawlere på årsbasis, har Hirtshals Havn allerede nu haft besøg af fem rejetrawlere, og det forventes at samme antal rejetrawlere vil lægge vejen forbi Hirtshals hen mod slutningen af året.

læs mere


 
15. maj 2014   |

Hirtshals Havn styrker sin konkurrenceevne på maritim service
Hirtshals Havn indfører nu et mere dynamisk og gennemsigtigt takstsystem rettet mod skibe, der skal ligge i havnen til reparation, vedligehold eller ombygning. Havnen forenkler det nuværende takstsystem og giver mulighed for at skibe kan ligge i havnen på en dagsbetaling.

læs mere


 
6. maj 2014   |

Årets Sild 2014
Alt er nu ved at være klart til, at arrangementet "Årets sild 2014" kan folde sig ud fredag den 9. maj 2014 i Nordsøens flotte og unikke rammer i Hirtshals.

læs mere


 
23. april 2014   |

Kåring af Årets sild 2014
Kåringen af "Årets sild 2014" sker fredag den 9. maj på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, hvor der som noget nyt vil være åbent for deltagelse af op til 80 gæster. Kåringen af "Årets sild 2014" vil ske i en konkurrence mellem marinører fra spisesteder i Nordjylland, og i lighed med tidligere år, vil dommerne igen i 2014 være kendte personer fra det danske kultur- og erhvervsliv.

læs mere


 
10. april 2014   |

Told får sikrere forhold på Hirtshals Havn
Hirtshals Havn har i samarbejde med SKAT og de tre færgerederier Fjord Line, Color Line og Smyril Line foretaget en forbedring af forholdene for de toldere, som dagligt kontrollere personbiler og lastbiler, der ankommer med færgerne til Hirtshals fra Norge, Færøerne og Island.

læs mere


 
1. april 2014   |

Hirtshals Havn fortsatte udviklingen i 2013
Igen i 2013 dokumenterede Hirtshals Havn sin position som Norddanmarks førende Erhvervshavn med en ny rekordom-sætning på 63,5 mio. kr. Det er således fjerde år i træk Hirtshals Havn kan præsentere omsætningsvækst, hvilket havnen i det store perspektiv betragter som meget tilfredsstillende. Også regnskabsresultatet for regnskabsåret 2013 betegner havnen som tilfredsstillende. Hirtshals Havn realiserede i 2013 et regnskabsresultat på 9,6 mio. kr., hvilket er mere end en fordobling af det regnskabsresultat som havnen nåede i 2012.

læs mere


 
20. februar 2014   |

Hirtshals Havn klar med nye film om livet på havnen
Det er nu muligt at opleve livet og aktiviteterne på Hirtshals Havn i fire nye videoklip, som havnen har fået produceret om sine forskellige forretningsområder. Transport, fiskeri og maritim service er de centrale emner i tre af videoerne, mens den fjerde video præsenterer de services havnen yder, og de medarbejdere som kunder og brugere møder i kontakten med havnen. Endnu en video vil blive føjet til rækken i løbet af 2014, og i denne vil havnen præsentere de udviklingsprojektet, der vil præge havnen i de nærmeste år.

læs mere


 
17. februar 2014   |

Ny kran på Hirtshals Havn giver flere muligheder
Stevedore virksomheden Hirtshals Stevedore har investeret i en ny kran til håndtering af bulkgods såsom eksempelvis træpiller, træstammer, foderstof, sten og grus, og træflis. Den nye kran er monteret med en 21 meter kranarm, som kan håndtere 12 tons ved skibssiden og 6 tons i udstrakt tilstand ved 21 meter. Kranen er monteret med gummihjul og er derfor nem at manøvrere rundt havnen.

læs mere


 
14. februar 2014   |

Grundfos udvider endnu en gang på Hirtshals Havn
Grundfos udvider igen sine aktiviteter omkring testning af pumper på Hirtshals Havn. Grundfos har indgået en aftale med Hirtshals Havn om opstilling af endnu et testanlæg på havnen. Testanlægget skal stå på Brokajen og består af en 40" container, der indeholder et ultrafiltreringssystem og et omvendt osmose-anlæg, som har til formål at rense havnevand op til procesvand.

læs mere


 
13. februar 2014   |

Følg Hirtshals Havn på Facebook
Det er nu muligt at finde Hirtshals Havn på det sociale medie Facebook. Hirtshals Havn har stor betydning, ikke blot for lokalområdet, men også for Nordjylland, og det kan mærkes på havnekontoret. I løbet af de seneste år er der kommet stigende interesse for havnen og dens aktiviteter, og den nye facebookprofil vil gøre det muligt for de interesserede at følge Hirtshals Havn - hvad enten man bor i lokalområdet, resten af Danmark eller udlandet.

læs mere


 
31. januar 2014   |

Nordic Link fastholder indflydelse på europæisk infrastruktur
En række aktører i transportsektoren har sat nye ressourcer og kræfter bag Foreningen Nordic Link. Dette er sker i forbindelse med de seneste års arbejde i EU med nye retningslinjer for Trans-Europæiske Transportnet (TEN-T) og i direkte forlængelse af EU's Transportministerråds vedtagelse december 2013 af TEN-T med inddragelse af motorvejene og jernbanen gennem Jylland i TEN-T Hovednettet.

læs mere


 
27. januar 2014   |

Stadig flere skibe bunkrer olie i Hirtshals Havn
Nye tal fra Hirtshals Havn viser, at flere og flere skibe vælger at bunkre brændstof i Hirtshals Havn. Siden 2010 er antallet af fartøjer, der bunkere i Hirtshals mere end firdoblet. Fartøjerne, der benytter sig af bunkringsstationerne, kommer hovedsageligt fra Norge.

læs mere


 
23. januar 2014   |

Hirtshals Havn ligger på en af Europas hovedtransportkorridorer
Lige før nytår vedtog EU's Transportministerråd den endelige udformning og lovgivning omkring den overordnede infrastruktur i EU frem mod 2030/2050; "Retningslinjer for udvikling af det Trans Europæiske Transportnet - TEN-T.

læs mere


 
21. januar 2014   |

Hirtshals Havn har igen i 2013 sat rekorder i transportaktiviteterne
Hirtshals Havn har fremvist vækst i transportaktiviteterne hvert år siden 2007 og på flere forretningsområder har havnen sat rekorder i årene 2011 og 2012, og denne tendens er fortsat igen i 2013.

læs mere


 
15. januar 2014   |

Godsbaneterminal ved Hirtshals Havn med i Togfonden
Med en investering på 23 mio. kr. i en godsbaneterminal ved Hirtshals Havn sikrer Togfondens aftaleparter en effekt af national betydning ved at reducere trængslen på det jyske motorvejsnet.

læs mere


 
13. januar 2014   |

Havnene i Frederikshavn og Hirtshals i fælles offshore-satsning
Nordjylland har mulighed for at skabe en position i den europæiske offshore-sektor, og derfor er Hirtshals Havn og Frederikshavn Havn gået i samarbejde med en række virksomheder på og omkring de to havne om at udnytte kompetencerne i en fælles nordjysk offshore-satsning.

læs mere

Hirtshals Havn
Norgeskajen 11, 9850 Hirtshals

Senest opdateret:

Havnevagten:
E-mail:

Administration:
E-mail:

Fax:
+45 9894 1422
havnevagten@hirtshalshavn.dk

+45 9656 5000
hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk

+45 9894 4293
  Brugernavn:  
  Adgangskode:  
     

Hirtshals Havn anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet.
Læs mere om Cookies


OK
sitelist.html